SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

EBird

Z SyMfonAK
Prejsť na: navigácia, hľadanie
"eBird, Public domain, via Wikimedia Commons"

eBird a mobilná aplikácia SOS/BL

 • Celosvetová databáza pozorovaní vtákov s vynikajúcou mobilnou aplikáciou - eBird.org.

Požiadali sme o možnosť využívať API rozhranie eBird na získavanie dát zadaných do eBird zo Slovenska pre databázu Aves Symfónia. Pravidlá využívania sú tu. Dostali sme kľúč a naprogramovali sme spracovanie dát.

Aby bola možnosť dáta dodatočne upraviť a diskutovať o prípadných preklepoch (správca za Slovensko a autori údajov) nastavili sme sťahovanie vždy o dva dni dozadu. Ak máte starší údaj, ako 2 dni dozadu a teda nebol automaticky importovaný, máte možnosť ho jednoducho nechať importovať.


 • mobilná aplikácia SOS/BL

Tieto postupy platia aj pre mobilnú aplikáciu SOS/BL, ktorá bola v roku 2020 testovaná a v roku 2021 začína byť aktívne využívaná. Očakávame, že niektoré finty spravíme špeciálne pre mobilnú aplikáciu, ako prvé nás čaká zapísanie času od: do:.


Import jedného checklistu

V prípade že máte v eBird-e starší údaj ako dva dni a už sa nedostane do Aves-u automatickým importom, môžete ho pomocou kodu checklistu nechať jednoducho importovať.

Číslo checklistu zistíte na stránke eBirdu zo zobrazenia buď v texte alebo v "URL". URL napríklad https://ebird.org/checklist/S11053098 obsahuje kód checklistu za posledným lomítkom ako S11053098 ..tento kódu zapíšete do našej importovacej web stránky http://pridaj.nasesk.info/sk/importchecklist/S11053098 a dáte enter. Ak je už záznam importovaný, kontrola to zistí a vypíše "Tento Checklist už bol importovaný! Koniec", ak ešte nie je, získate výpis a po 1 minúte ho podľa kód checklistu nájdete importovaný v Avese. Vo vyhľadávaní cez lokality vložte kód checklistu do poznámky a dajte filtrovať.

Ak založíte novú lokalitu v eBird-e, treba počkať 1-2 hodiny, kým si eBird spracuju túto novú lokalitu a poskytne na import.

Rozšírenie možností eBird mobilnej aplikácie

Naši aktívni užívatelia mobilne aplikácie spísali niektoré pripomienky.

Napríklad:

 • v eBird-e nie je možné zadať rovnaký druh s inou charakteristikou (napríklad škorec v hniezde a súčasne kŕdeľ 200 škorcov na lúke)
 • niektorí radi píšu do poznámky aj iné stavovce než vtáky


Vznikol nápad dohodnúť sa na forme zápisu poznámky, aby sme pri importe mohli z týchto poznámok urobiť potrebné úkony.


Ukázali sa tak aj ďalšie možnosti schovať do poznámky užitočné informácie. Vieme riešiť nasledujúcimi pravidlami:


1. sú v zásade dve možnosti - obohatiť samotný záznam alebo vytvoriť ďalší samostatný záznam s použitím dátumu a lokality

2. eBird aj Aves majú dve poznámky: poznámka k lokalite a poznámka ku konkrétnemu zapisovanému druhu

3. informácie čo obohacujú, rozširujú záznam vložíme do znakov @@, informácie čo majú založiť nové údaje vložím medzi znaky ##

4. jednotlivé faktá oddeľujeme medzerou, ako v bežnej vete, záleží na poradí

5. ak obohacujeme viacerými druhmi informácií, oddeľovať ich bude bodkočiarka ;

6. informácie čo obohacujú lokalitnú časť záznamu budú v lokalitnej poznámke a ktoré druhovú časť tak v druhovej poznámke


Lokalitná poznámka

Rozšírenie ##

má za úlohu zakladať záznamy ostatných druhov stavovcov

Najprv píšeme rodové meno, medzera, za prvou medzerou píšeme druh, za druhou počet za treťou charakteristiku a všetky slová, čo budú nasledovať za medzerou po charakteristike pôjdu do poznámky k zakladanému druhu (ostatné stavovce).


#Rod druh počet charakteristika poznámka# 


Príklady

Pozorovaná jedna líška, ozvala sa, poznámka žiadna:

#Vulpes vulpes 1 hlas#

Pozorovaný pobytový znak bobra, ohryz, poznámka "čerstvý ohryz":

#Castor fiber 1 PZ čerstvý ohryz#

Pozorovaný trus kuny a 8 sŕn:

#Martes martes 1 trus;Capreolus capreolus 8 v#


Dôležité je neurobiť chybu v rode a druhu, veľmi dôležité je nerobiť medzeru za bodkočiarkou a písať vždy charakteristiku, aspoň "V".

Charakteristiky možno písať veľkým aj malým písmenom.

Pre niektoré sme z praktických dôvodov spravili skrátený zápis, predsa len v mobiloch sa neťuká ľahko. Zoznam všetkých prípustných charakteristík viď nižšie v samostatnej sekcii.


Rozšírenie @@

informácia medzi týmito znakmi má za úlohu obohacovať samotný záznam, jej lokalitné položky


A. @PR ako projekt, ( môže sa aj malými písmenami @pr )

pozreli sme všetky projekty ktoré sa viažu k modulom, z logiky využívania eBirdu sa ukazujú zatiaľ užitočné len niektoré:

@PR WBC@ alebo @PR IWC@ pre túto sme urobili v kódoch aj nastavenie príslušného modulu
@PR MCP@ toto je ako malý členský projekt, vieme, píše sa často meno projektu ako mčp meno užívateľa a rok, ale to sa dá zistiť z údajov.
@PR AKU@ akustický monitoring nahrávaním

Ak by sme v budúcnosti vyriešili ako spárovať s predvolenými 20 bodmi tak ako tretí modul - sčítanie bežných druhov na 20 bodoch 5 minút Pravdepodobne by bol aj návrh sčítanie na bodoch 10 minút. Tiež bodovú metódu 30 minút.

Chystáme modul pre pásové sčítanie, to sa javí tiež ako vhodné pre eBird.


B. @MO ako modul,

opäť sme preskúmali, aké moduly máme a mali sme funkčné v minulosti v AVES-e a ukazuje sa praktický zatiaľ len jeden:

@MO RPS@ ako "patrí RPS", napríklad v kombinácii s projektom @PR MCP;MO RPS@ je poriešené odovzdávanie dát v malom čl. projekte


C. @PO ako "Počasie"

..tu uvažujeme použiť anglické slovíčka, aspoň trochu nech je takáto poznámka čitatelná pre iných uživateľov eBirdu, ktorí hovoria anglicky :-)


oddelovanie medzerou


poradie

1. teplota, tu sme spravili zjednodušenie

0 alebo 0-5 
-0 alebo -0-5 //znamená 0 - -5C
5 alebo 5-10 //človek ked vie že je asi 5-10 C povie že je 5 než 10 preto sme volili nižšie číslo ako reprezentujúce
10 alebo 10-15
15 alebo 15-20
20 alebo 20-25
25 alebo 25-30
30 alebo 30-35
35 alebo 35-40 //tu vidieť že skôr povieme že je 35 než že je 40, keď už musím povedať, že je 35, tak to musí byť skutočne veľmi teplo
-5 alebo -5-10 //znamená -5 - -10C
-10 alebo -10-15
-15 alebo -15-20
-20 alebo -20-25
-25 alebo -25-30 


2. pozícia obloha

pojmy

clear      //jasno
mclear     //vacsina oblohy jasná ako most clear
50cloudy    //ako polooblačno
mcloudy    //vacsina oblohy zamraceno
cloudy     //zamraceno
mist alebo fog //hmla

3. pozícia vietor

nowind //bezvetrie
breeze //vanok alebo jemny vietor
lwind //mierny vietor
swind //silny vietor
storm alebo gale //vichor


nepovinná 4. pozícia "zrážky" , niečo ako poznámka, iba ak je vyplnená

rain    //dážď
shower   //prehánka
storm   //búrka
dstorm   //búrka v diaľke
drizzle  //mrholenie
snowshower //snow shower, snehová prehánka
snow    //snow, sneženie
snowstorm //snehová búrka


D. @PZ ako ďalší pozorovateľ

Možnosť pridať ďalších pozorovateľov, okrem hlavného pozorovateľa môže byť druhý i tretí. Pravidlom je Priezvisko Meno. Môže byť aj tretí ako napríklad Mrkvička Jozef senior

Príklady:

@PZ Novák Peter@
@PZ Novák Peter;PZ Mrkvička Jozef@
@pz Mrkvička Jozef junior;pz Mrkvička Jozef senior@

PZ môže byť napísané aj malými pímenami pz

Jednotlivé typy informácií sa dajú kombinovať, dôležitá je prvá určujúca kombinácia písmeno po znaku "@" alebo ";":

@PR MCP;PO 5 clear nowind;MO RPS@

Poznámka XXX

Tri veľké písmená xxx je žiadosť autora záznamu, aby pozorovanie nebolo importované do Aves-u. Jeden z dôvodov je to, že údaj môže byť zapísaný neskôr autorom alebo jeho spolupracovníkov priamo do AVES-u.


Druhová poznámka

Rozšírenie ##

textom vloženým medzi tieto znaky žiadamie založiť v Aves-e samostatne ten istý druh znovu ale s iným počtom a inou charakteristikou a prípadnou poznámkou

Sú prípady, kedy je treba založiť aj viaceré samostatné záznamy pre jeden druh, preto je možné naraz zadať všetky a takto ich reťaziť:

#1 b2;10 b1#

Je treba upozorniť, že prvá pozícia je počet, čo je rozdiel v rozšírení @@ pre počet pohlavia/veku, viď nižšie, tam je počet na druhom mieste po určení pohlavia/veku.

Zoznam všetkých prípustných charakteristík viď nižšie v samostatnej sekcii.


Rozšírenie @@

umožňuje pridať mnohé podrobnosti k zapisovanému druhu


Väčšinu typov rozšírení tvoria pohlavie/vek alebo len vek alebo len pohlavie, tie majú medzerou oddelené počty.

Máme aj jednopoložkové ako "lov", "Pozorované vo vzdialenosti >100m", "Mimo sčítacieho času".


M //samec, napr. "@M 1@
F //samica, napr. "@F 3@"

Aj tu je možné reťazenie viacero za sebou, ako časté je "@F 2;M 1@"

Skrátený zápis:

AD //add
SA //subadult
IM //immat
JU //juvenil
PU //pull 
FA //female add
FS //female subad
FJ //female juv
MA //male add
MS //male subadd
MJ //male juv
MIN //minimálny počet
MAX //maximálny počet "@MAX 1000@"
ODH //približne počet
VZD //vzdialenosť
nad100 //Pozorované vo vzdialenosti >100m, použitie "@nad100@"
LOV //lov, použitie "@LOV@, v kombinácii napr "@MA 1;LOV@"
XT //mimo sčítacieho času, XTime alebo v tom duchu, použitie "@XT@"

CH skratka // doplnenie charakteristiky, akú eBird nemá

Pre záznam, kde druh nemá taký charakter výskytu v eBird ako chceme. Napr. kormorány na nocovisku. Pre nás cenný údaj, že je to nocovisko, máme na to charakter výskytu. V eBird nie je. Možno niečo na spôsob, ako keď chceme pridať ten istý druh no s iným charakterom výskytu, takže v poznámke k druhu. Napr. máme 250 kormoránov na nocovisku. V ebird napíšeme počet 250, charakter výskytu nič a do poznámky:

@CH noc@

V avese bude charakteristika nocovisko, napriek tomu, že v eBird sme nedali vo formulári žiadnu charakteristiku.


"TODO" ?:

Možno by boli vhodné aj tieto: odhad výšky porastu a nomenklatúru krajinnej štruktúry.

Príčinu úmrtia nie, lebo eBird žiada zapisovať len živé jedince.

Podporované skratky charakteristík

Upravil, navrhol a komentoval Rudo Jureček (január 2021). Vybral také, ktoré sa používajú často a s ohľadom na to, že Aves eviduje len stavovce. Tie sú označené žltou. Modrou sú také nepoužívané často, alebo aj vôbec, červenou také kde to nemá zmysel ani riešiť.

Charakter vyskytu Charakter výskytu do poznámok eBird-u Vyznam Skupina Popis
A0 a0 predpokladané hniezdenie Aves Na základe výskytu od 1.4. do 31.7.
B1 b1 možné hniezdenie Aves Druh pozorovaný vo vhodnom prostredí v hniezdnej dobe.
B2 b2 možné hniezdenie Aves Pozorovanie spievajúceho samca (či samcov) alebo hlasy súvisiace s hniezdením v hniezdnej dobe.
C3 c3 pravdepodobné hniezdenie Aves Pár pozorovaný vo vhodnom hniezdnom prostredí v hniezdnej dobe.
C4 c4 pravdepodobné hniezdenie Aves Stály okrsok predpokladaný na základe pozorovaného teritoriálneho správania sa (napr. zaháňanie sokov, spev a pod.) na tom istom stanovišti najmenej dvakrát v odstupe 1 týždňa.
C5 c5 pravdepodobné hniezdenie Aves Pozorovanie toku a imponovania alebo párenia.
C6 c6 pravdepodobné hniezdenie Aves Hľadanie pravdepodobných hniezdísk.
C7 c7 pravdepodobné hniezdenie Aves Vzrušené správanie a varovanie dospelých vtákov pravdepodobne v blízkosti hniezda či mláďat.
C8 c8 pravdepodobné hniezdenie Aves Prítomnosť hniezdnych nažín u chytených dospelých vtákov.
C9 c9 pravdepodobné hniezdenie Aves Dospelé jedince pozorované pri stavbe hniezda alebo pri vysekávaní hniezdnej dutiny.
D10 d10 isté hniezdenie Aves Odvádzanie pozornosti od hniezda alebo mláďat a predstierenie zranenia.
D11 d11 isté hniezdenie Aves Nález použitého hniezda (obsadeného alebo opusteného behom pozorovania) alebo nález zvyškov vaječných škrupín.
D12 d12 isté hniezdenie Aves Nález čerstvo vylietaných mláďat (u kŕmivých vtákov) alebo mláďat v prachovom perí neschopných letu (u nekŕmivých).
D13 d13 isté hniezdenie Aves Pozorovanie dospelých jedincov prilietajúcich na hniezdisko či opúšťajúcich hniezdisko za okolností, nasvedčujúcich prítomnosti obsadeného hniezda (vrátane vysoko umiestnených hniezd alebo dutín) či pozorovanie inkubujúcich vtákov.
D14 d14 isté hniezdenie Aves Pozorovanie dospelých jedincov pri odnášaní trusu od hniezda, alebo pri prinášaní potravy mláďatám. Pozor na druhy, pri ktorých sa prinášanie alebo prenášanie potravy nemusí spájať s hniezdením, je súčasťou dvorenia, párenia, alebo z iných dôvodov (napr. dravce, krkavcovité vtáky, čajky, rybáre).
D15 d15 isté hniezdenie Aves Nález hniezda s vajíčkami.
D16 d16 isté hniezdenie Aves Nález hniezda s mláďatami (videné alebo počuté).
M_MV m migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období Aves Migrujúce jedince v čase ťahu, alebo nehniezdiace jedince zaletujúce za potravou a pod. pozorované v hniezdnom i mimohniezdnom období (nepoužívajte pre zimné obdobie, na to je určená kategória HIBERNÁCIA).
ZIMOVANIE z zimovanie Zimujúce jedince, napr. pre vtáky výskyt v odbdobí od 1.12. do 15.2. Pre jedince v "zimnom spánku" použite kategóriu HIBERNACIA (napr. netopiere).
NOCOVISKO noc na nocovisku Zhromaždenie zvyčajne väčšieho počtu jedincov na nocovisku (napr. vtáky).
VIZUAL v vizuálne pozorovanie Vizuálne pozorovanie, to znamená priame pozorovanie živého jedinca (voľným okom alebo ďalekohladom) v jeho prirodzenom prostredí bez priameho kontaktu, či chytenia, napríklad letiace jedince, nachádzajúce sa na neprístupných miestach
UHYN u uhynutý jedinec Nález uhynutého jedinca, čerstvého alebo v štádiu rozkladu sprevádzaného zápachom (! nemusí pochádzať priamo z miesta nálezu, napr. transport vodou).
UHYN NA CESTE uc živočích usmrtený na ceste Živočích usmrtený alebo zranený na ceste, ktorého príčinou smrti alebo úrazu bola kolízia s dopravným prostriedkom.
UHYN EL VEDENIE ue Nález živočícha usmrteného alebo poškodeného úrazom na elektrickom vedení.
NEGAT neg negatívny výsledok cielenej kontroly Negatívny výsledok kontroly výskytu daného druhu. V tomto prípade počet uveďte 0 (nula).
POBYTOVE ZNAKY pz stopy po činnosti bez prítomnosti druhu Nepriame dôkazy výskytu - nález požerkov, ohryzov, bahnísk, oderov stromov, ležovísk a pod., podľa ktorých sa dá identifikovať druh.
STOPA s odtlačky končatín Nepriame dôkazy výskytu - nález stôp v snehu, hline alebo piesku, podľa ktorých sa dá identifikovať druh.
HLAS hlas hlasový prejav Hlasové prejavy (napr. žaby, cicavce, hmyz). Pre spievajúce alebo inak teritoriálne ozývajúce sa vtáky použite kategóriu B2.
STAVBA st rôzne stavby, hrady, krtince, nory, výhraby Nález stavby vytvorenej živočíchmi, napr. hrad, nora, hrádza, hať, krtinec, mravenisko.
TRUS trus nález trusu Nález trusu, podľa ktorého možno určiť druh.
ZASTREL zas usmrtenie strelnou zbraňou Nález jedinca usmrteného strelnou zbraňou. Táto kategória má inú výpovednú hodnotu ako kategória UHYN.
ZHOD zhod parožie Mammalia Nájdené parožie. Pre nález uhynutého jedinca s parožím použite kategórie UHYN, UHYN NA CESTE alebo ZASTREL.
VYVRZOK vyv nález vývržku vtáka Aves Nález vývržku, podľa ktorého sa dá determinovať druh či skupina (sovy, volavkovité a pod.).
SKELET TRUS strus skelet v truse Určenie druhu z kosterných zvyškov, alebo zvyškov pevných častí tela (krovky, kopytá a pod.) zo zvyškov v truse.
SKELET VYVRZOK svyv skelet vo vývržku Určenie druhu z kosterných zvyškov, alebo zvyškov pevných častí tela (krovky, kopytá a pod.) z vývržkov vtákov, najčastejšie sov.
DETEKTOR det detektor uzltrazvuku Mammalia Zistené detektorom ultrazvuku. Používa sa pri zisťovaní netopierov, koníkov a kobyliek.
VIZDET vdet vizuálne pozorovanie a detektor netopierov Mammalia Pozorované vizuálne a zároveň zistené detektorom netopierov. Platí hlavne pre netopiere.
UKRYT ukryt živočích v (pri) úkryte Vizuálne pozorovanie živočícha v úkryte alebo v jeho blízkosti. Úkryt môže byť STAVBA (napr. nora, hrádza, krtinec) alebo "útvar v teréne", ktorý živočích nevytvoril. Použitie, napr. jazvec pri nore, motýľ za kôrou. Pozrite aj PRECHODNY UKRYT.
LETNA KOLONIA lk letná kolónia Mammalia Netopiere, samice vytvárajú tzv. letné kolónie s mláďatami v období od 15.5. od 15.8.
LETNY UKRYT lu letný úkryt Mammalia Netopiere, letný úkryt jednotlivcov alebo skupín samcov od 15.5. do 15.8. (samice sú v tomto čase v letných kolóniách s mláďatami).
PRECHODNY UKRYT pu prechodný úkryt Mammalia Nález jedincov v úkryte, ktorého povaha je pre daný druh na prechodné obdobie. Hlavne netopiere využívajú takého typy úkrytov na jar a na jeseň pri presune z letných na zimné úkryty alebo na párenie.
HIBERNACIA hi hibernácia Nález hibernujúceho jedinca ("zimný spánok"), napr. netopiere.
BOJ boj súboj dospelých samcov Pozorovanie teritoriálneho boja dospelých samcov, napr. u jašteríc, cicavcov pod.
ADD ad dospelý jedinec Pozorovanie dospelého jedinca, schopného rozmnožovania, nepoužívajte pre vtáky.
SUBADD sad nedospelý jedinec Nedospelý jedinec, nezapojený do reprodukcie (napr. u pavúkov nedospelý jedinec pred posledným zvliekaním) - pozrite tiež kategórie LARVA, NYMFA, JUVENIL (nepoužívajte pre vtáky).
JUVENIL juv nedospelý jedinec Nedospelý jedinec, nezapojený do reprodukcie - pozrite tiež kategórie LARVA, NYMFA, SUBAD (nepoužívajte pre vtáky).
LARVA lar larválne štádium Juvenilné, postembryonálne štádium hmyzu (dokonalá premena), vôbec sa nepodobá imágu (napr. chrobáky, motýle). Používa sa aj pre stavovce (žubrienky žiab, larvy mlokov).
PAR par pár dospelých jedincov Pozorovanie páru dospelých jedincov (pre vtáky použite kategóriu C3).
PARENIE kop párenie Pozorovanie párenia (pre vtáky použite kategóriu C5).
TRENIE tre pozorovanie trenia Vizuálne pozorovanie trenia (ryby), t.j. priame pozorovanie živých jedincov (voľným okom či ďalekohladom) v ich prirodzenom prostredí.
APLEXUS ap aplexus U žiab nález párov v pevnom objatí, nasvedčujúcih blízkosti miesta reprodukcie alebo aspoň smerovaniu k nemu.
GRAVID gr gravidná samica Pozorovanie gravidnej samice (napr. u cicavcov). Pre pozorovanie jedinca s vajíčkami použite kategóriu ADD VAJICKA.
VAJICKA vaj vajíčka Nález vajíčok, napr. u bezstavovcov (pre ryby použite kategóriu IKRY a pre vtáky D15).
ADD VAJICKA adv dospelý jedinec s vajíčkami Pozorovanie dospelého jedninca s vajíčkami, napr. pavúky s kokónom, rak s vajíčkami na tele, ikernačka s ikrami. U vtákov pri náleze hniezda s vajíčkami použite kategóriu D15.
IKRY ikry nález ikier Ryby - nález ikier (vhodné ak sa dá určiť aj druh, napr. ostriež).
VIZUAL MLAD vmlad vizuálne pozorovanie mlade Ryby, vizuálne pozorovanie mlade, to znamená priame pozorovanie živých jedincov v ich prirodzenom prostredí, dôkaz rozmnožovania sa.
ZBER V HNIEZDE zber v hniezde Jedince získané zberom v hniezdach vtákov, najčastejšie ide o parazitické bezstavovce.
EXUVIUM zvlečená kutikula, koža Zvlečená kutikula, resp. koža. U hmyzu sa používa v prípade opustenia imágom. Použiteľné aj pre plazy.
IMAGO imágo, dospelý jedinec Posledné štádium vývoja.
MUMIA múmia Nález uhynutého jedinca v mumifikovanom stave, kde nemožno určiť dobu úhynu. Často je to skelet obtiahnutý kožou s miernym zápachom, hlavne u netopierov na povalách. Pre nález uhynutého jedinca, čerstvého alebo v štádiu rozkladu použite kategóriu UHYN.
TANATOCENOZA tanatocenózy Nález kosterných zvyškov (najčastejšie v jaskyniach) nahromadených počas dlhého časového obdobia. Pokiaľ viete určiť či išlo o kosti v jaskyni alebo v priepasti použite niektorú z presnejších hodnôt.
TANATOCENOZA J tanatocenóza jaskynná Nález kosterných zvyškov v jaskyniach nahromadených počas dlhého časového obdobia. Ak nie je zrejmé, či išlo o kosti v jaskyni použite všeobecnú kategóriu TANATOCENOZA.
TANATOCENOZA P tanatocenóza v priepasti Nález kosterných zvyškov v priepastiach nahromadených počas dlhého časového obdobia. Ak nie je zrejmé, či išlo o kosti v priepasti použite všeobecnú kategóriu TANATOCENOZA.
ODCHYT chytenie živého alebo usmrteného jedinca Odchyt živého alebo usmrteného jedinca pomocou rôznych odchytových zariadení, nepoužívajte pre vtáky.
ODCHYT MLAD chytenie mlade rýb Ryby - odchyt mlade v ich prirodzenom prostredí, dôkaz rozmnožovania sa.
PRESEV presev Jedince získané presevom (napr. hrabanky, skalnej sutiny).
LIT HNIEZDENIE hniezdenie Kategória zavedená pre potreby prepisu literárnych údajov, pri ktorých nie sú uvedené detaily umožňujúce zaradenie do presnejších kategórií hniezdenia.
LIT VYSKYT výskyt podľa literatúry Kategória zavedená pre potreby prepisu literárnych údajov, pri ktorých nie sú uvedené detaily umožňujúce zaradenie do presnejších kategórií výskytu.
STERNUM určenie druhu podľa prsnej kosti Vtáky - určenie druhu z kostrových zvyškov, konkrétne podľa prsnej kosti.
NYMFA nymfa Larválne štádium článkonožcov s nedokonalou premenou (napr. vážky, rovnokrídlovce, bzdochy, roztoče). Podobné imágu, líši sa veľkosťou.
KUKLA nález kukly Nález kukly - podobne ako nález vajíčok vypovedá o využívaní biotopu daným druhom.

Prevodník eBird charakteristík do Aves Symfónia

Takto spracuváme vašim dátam z eBird-u ich charakteristiky pri importe do Aves Symfónia. Tento proces aj automatizovaný.

Upravil, navrhol a komentoval Rudo Jureček (január 2021).


eBird hniezdna charakteristika vysvetlenie interná skratka eBird Aves Symfónia ID Poznámka
NY Nest with Young (Confirmed) Nest with young seen or heard. NY D16 6
NE Nest with Eggs (Confirmed) Nest with eggs. NE D15 5
FS Carrying Fecal Sac (Confirmed) Adult carrying fecal sac. FS D14 4
FY Feeding Young (Confirmed) Adult feeding young that have left the nest, but are not yet flying and independent (for some projects should not be used with raptors, terns, and other species that may move many miles from the nest site; often supersedes FL). FR D14 4
CF Carrying Food (Confirmed) Adult carrying food for young (for some projects should not be used for corvids, raptors, terns, and certain other species that regularly carry food for courtship or other purposes). FY D14 4
FL Recently Fledged Young (Confirmed) Recently fledged or downy young observed while still dependent upon adults. FL D12 2
ON Occupied Nest (Confirmed) Occupied nest presumed by parent entering and remaining, exchanging incubation duties, etc. ON D13 3 môže byť aj D11, no táto kategória sa lepšie hodí na UN
UN Used Nest (enter 0 if no birds seen) (Confirmed) Nest is present, but not active. Use only if you are certain of the species that built the nest. UN D11 1
DD Distraction Display (Confirmed) Distraction display, including feigning injury. DD D10 31
NB Nest Building (Confirmed/Probable) Nest building at apparent nest site (should not be used for certain wrens, and other species that build dummy nests; see code "B" below for these species). NB C9 29
CN Carrying Nesting Material (Confirmed/Probable) Adult carrying nesting material; nest site not seen. CM C9 29
PE Physiological Evidence (Probable) Physiological evidence of nesting, usually a brood patch. This will be used only very rarely. BP C8 28
B Wren/Woodpecker Nest Building (Probable) Some species, including certain wrens (e.g., Marsh Wren), woodpeckers, and certain other cavity nesters (e.g., barbets) may build dummy nests and thus nest building activity cannot be considered confirmation. Use this category in those cases. DN C9 29
A Agitated Behavior (Probable) Agitated behavior or anxiety calls from an adult. This excludes responses elicited by "pishing", playing recordings, or mobbing behavior that species engage in year-round (for instance, mobbing an owl). AB C7 27
N Visiting Probable Nest Site (Probable) Visiting repeatedly probable nest site (primarily hole nesters). VS C6 26
C Courtship, Display or Copulation (Probable) Courtship or copulation observed, including displays and courtship feeding. CC C5 25
T Territorial Defense (Probable) Permanent territory presumed through defense of breeding territory by fighting or chasing individuals of same species T7 C4 24
P Pair in Suitable Habitat (Probable) Pair observed in suitable breeding habitat (for some projects only during breeding season). PO C3 23
M Multiple (7+) Singing Birds (Probable) At least 7 singing birds present in suitable nesting habitat (for some projects only during breeding season). SM C4 24
S7 Singing Bird Present 7+ Days (Probable) Use only if you have observed a singing bird at the same spot (not elsewhere) one week or more earlier in the season. S7 C4 24
S Singing Bird (Possible) Singing bird present in suitable nesting habitat (for some projects only during  breeding season). S1 B2 22
H In Appropriate Habitat (Possible) Adult in suitable nesting habitat during its breeding season. OS B1 21
F Flyover (Observed) Flying over only Use it only when all individuals are seen as flyovers; do not use it if just one bird stops or is located feeding on the ground or in vegetation. Raptors, swallows, and swifts that are flying overhead and not obvious migrants are not flyovers, since these birds are often using the habitat in ways not obvious to observers on the ground. This restriction depends upon the judgment of the observer, so when in doubt, do not use this code. FO Z / M_MV 70 / 36 1.12.-28.2. zimovanie, inak M_MV

Nepozorovaný žiadny vtáči druh ale ostatné stavovce áno

Ak chcete zapísať cez eBird ostatné stavovce v prípade že žiaden vtáči druh nebol (napríklad v noci). Založte v eBird záznam kde použijete Aves sp. s počtom 0, do poznámky ku druhu dajte @ch negat@, aby Aves správne spracoval negatívny údaj s počtom nula. Do lokalitnej poznámky potom vypíšte ostatné stavovce, viď návod vyššie. Napríklad #Vulpes vulpes 1 hlas#.

Ukážka, v eBird-e som založil checklist z fotopasce, kde celý deň bol iba jeden zajac:

ebird.org/checklist/S82418471

ako vtáči druh som dal Aves sp. s počtom 0 a do poznámky som dal @ch negat@


Import z eBird do Avesu prebehol v poriadku (ak taký údaj chcete nájsť cez číslo checklistu nezabudnite dať vo filtri, že hladáte charakteristiku negat)

aves.vtaky.sk/sk/zoology/202278/notebook

a ostatné stavovce založil v poriadku:

aves.vtaky.sk/sk/zoologystavovce/202277/notebook