SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

Príprava mapy rozšírenia živočíchov z IUCN pre wikipédiu

Z SyMfonAK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Postup ako pripravujem mapy rozšírenia živočíchov z IUCN pre wikipédiu.


získanie IUCN mapy

ZiskanieMapyIUCN.jpg

Pre získanie mapy z IUCN potrebujeme byť prihlásený na IUCN a u konkrétneho druhu požiadať o stiahnutie shp vrstvy mapy rozšírenia, vyplniť formulár žiadosti a použiť citáciu zdroja.


GIS nástroj

Používam program qgis (informácie o qgis na wikipedia cs), ktorý môžete získať na www stránke Quantum GIS.


Zdroj podkladovej mapy: Natural Earth. Free vector and raster map data @ naturalearthdata.com.


ne_10m_admin_0_countries vrstva nastavená simple fill, výplň o ohraničenie rovnako farba: #cec4cd

Podklad1.jpgne_10m_admin_0_boundary_lines_land vrstva obrysov krajín simple fill farby #ffffff s hrúbkou 0,1

Podklad2 hranice.jpg


vrstva rozšírenia druhu z IUCN

IUCNvrstva.jpg

Podľa attribútu "Legend" kategorizujeme jednotlivé hodnoty katagórií IUCN.

Najčastejšie kategórie a ich farby používam stále rovnako:


 • #00FF00 Hniezdiaci, výskyt v letnom období
 • #008000 Hniezdiaci, celoročný výskyt
 • #00FFFF Migrujúci
 • #007FFF Nehniezdiaci
 • #FF00FF Na potuľkách (závislosť na sezóne nejasná)
 • #770077 Na potuľkách (celoročný výskyt)
 • #FF8080 Pravdepodobne vyhynutý
 • #FF0000 Vyhynutý
 • #AAFFAA Hniezdiaci, celoročný výskyt (predpokladaný)
 • #AAFFFF Nehniezdiaci (predpokladaný)
 • #AA7FFF Migrujúci (predpokladaný)
 • #FFFF00 Reintrodukovaný, celoročný výskyt
 • #FFFF00 Introdukovaný, celoročný výskyt
 • #FF80FF Pravdepodobne vyhynutý a introdukovaný
 • #F4A460 Výskyt, závislosť na sezóne nejasná

iné ako vtáky:

 • #008000 Celoročný výskyt
 • #AAFFAA Predpokladaný celoročný výskyt


ukážka:

Farby.jpg
TlacovyVystup.jpg

Priblížeme sa na celú vrstvu rozšírenia, kategórie, ktoré sú rozšírené na veľmi malom území skúsime zvýrazniť zväčšením šírky ohraničenia alebo odĺžnikom, ktorý nastavíme aby bol bez výplne. Pripravíme bez legendy. Exportujeme ako obrázok, napríklad *.png a nastavíme 300dpi.


Nahrať mapu na commons

Po prihlásení na wikipédiu môžeme výslednú mapu nahrať na Commons. Kedže to nie je moje vlastné dielo úplne vyplním zdroj takto:

Made with Natural Earth. Free vetor and raster map data @ naturalearthdata.com. Range map from .. sem načítam citáciu z IUCN zdroja konkrétneho druhu.. nakoniec "as visual indicator of distribution."

Pre vyplnenie informácií pripravíme aj legendu do popisu k mape v slovenčine aj angličtine. Zdroj k legende si zostavíme z uloženého vzoru, napríklad:

Potom takýto popis na commons ku fotke v slovenčine:
:<br>legenda: <span style="background-color: #00FF00;">Hniezdiaci, výskyt v letnom období (#00FF00)</span>, <span style="background-color: #008000;">Hniezdiaci, celoročný výskyt (#008000)</span>, <span style="background-color: #00FFFF;"> Migrujúci (#00FFFF)</span>, <span style="background-color: #007FFF;">Nehniezdiaci (#007FFF)</span>, <span style="background-color: #FF00FF;"> Na potuľkách (závislosť na sezóne nejasná) (#FF00FF)</span>, <span style="background-color: #770077;"> Na potuľkách (celoročný výskyt) (#770077)</span>, <span style="background-color: #FF0000;"> Vyhynutý (#FF0000)</span>, <span style="background-color: #FF8080;"> Pravdepodobne vyhynutý (#FF8080)</span>, <span style="background-color: #FF80FF;"> Pravdepodobne vyhynutý a introdukovaný (#FF80FF)</span>, <span style="background-color: #AAFFAA;"> Hniezdiaci, celoročný výskyt (predpokladaný) (#AAFFAA)</span>, <span style="background-color: #AAFFFF;">Nehniezdiaci (predpokladaný) (#AAFFFF)</span> , <span style="background-color: #AA7FFF;">Migrujúci (predpokladaný) (#AA7FFF)</span>, <span style="background-color: #FFFF00;">Reintrodukovaný, celoročný výskyt (#FFFF00)</span>, <span style="background-color: #FFFF00;">Introdukovaný, celoročný výskyt (#FFFF00)</span>, <span style="background-color: #U4U460;"> Výskyt, závislosť na sezóne nejasná (#U4U460)</span>, 

pre iné ako vtáky:
, <br />legenda: 
<span style="background-color: #008000;"> Celoročný výskyt (#008000)</span> 
<span style="background-color: #AAFFAA;"> Predpokladaný celoročný výskyt (#AAFFAA)</span> 

a v simple english:
; key: <br>Legend: <span style="background-color: #00FF00;">Extant, breeding (#00FF00)</span>, <span style="background-color: #008000;">Extant, resident (#008000)</span>, <span style="background-color: #00FFFF;"> Extant, passage (#00FFFF)</span>, <span style="background-color: #007FFF;">Extant, non-breeding (#007FFF)</span>,<span style="background-color: #FF00FF;"> Extant & Vagrant (seasonality uncertain) (#FF00FF)</span>, <span style="background-color: #770077;"> Extant & Vagrant (resident) (#770077)</span>, <span style="background-color: #ff0000;"> Extinct (#FF0000)</span>, <span style="background-color: #FF8080;"> Probably extinct (#FF8080)</span>, <span style="background-color: #FF80FF;"> Probably extinct & Introduced (#FF80FF)</span>, <span style="background-color: #AAFFAA;"> Possibly Extant (resident) (#AAFFAA)</span>, <span style="background-color: #AAFFFF;">Possibly Extant (non-breeding) (#AAFFFF)</span>,<span style="background-color: #AA7FFF;">Possibly Extant (passage) (#AA7FFF)</span>, <span style="background-color: #FFFF00;">Extant & Reintroduced (resident) (#FFFF00)</span>, <span style="background-color: #FFFF00;">Extant & Introduced (resident) (#FFFF00)</span>  pre iné ako vtáky: , <br />Legend: <span style="background-color: #008000;"> Extant, resident (#008000)</span> <span style="background-color: #AAFFAA;"> Probably Extant, resident (#AAFFAA)</span>,<span style="background-color: #U4U460;"> Extant (seasonality uncertain) (#U4U460)</span>