SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

EBird: Rozdiel medzi revíziami

Z SyMfonAK
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 59: Riadok 59:
 
Pre niektoré sme z praktických dôvodov spravili skrátený zápis, predsa len v mobiloch sa neťuká ľahko
 
Pre niektoré sme z praktických dôvodov spravili skrátený zápis, predsa len v mobiloch sa neťuká ľahko
  
* M ako M_MV
+
M ako M_MV
* V ako VIZUAL
+
V ako VIZUAL
* UC ako UHYN NA CESTE
+
UC ako UHYN NA CESTE
* UE ako UHYN EL VEDENIE
+
UE ako UHYN EL VEDENIE
* PZ ako POBYTOVE ZNAKY
+
PZ ako POBYTOVE ZNAKY
  
  
Riadok 101: Riadok 101:
 
'''1. teplota''', tu sme spravili zjednodušenie
 
'''1. teplota''', tu sme spravili zjednodušenie
  
0  alebo 0-5   
+
0  alebo 0-5   
-0 alebo -0-5  //znamená 0 - -5C
+
-0 alebo -0-5  //znamená 0 - -5C
5 alebo 5-10 //človek ked vie že je asi 5-10 C povie že je 5 než 10 preto sme volili nižšie číslo ako reprezentujúce
+
5 alebo 5-10 //človek ked vie že je asi 5-10 C povie že je 5 než 10 preto sme volili nižšie číslo ako reprezentujúce
10 alebo 10-15
+
10 alebo 10-15
15 alebo 15-20
+
15 alebo 15-20
20 alebo 20-25
+
20 alebo 20-25
25 alebo 25-30
+
25 alebo 25-30
30 alebo 30-35
+
30 alebo 30-35
35 alebo 35-40  //tu vidieť že skôr povieme že je 35 než že je 40, keď už musím povedať, že je 35, tak to musí byť skutočne veľmi teplo
+
35 alebo 35-40  //tu vidieť že skôr povieme že je 35 než že je 40, keď už musím povedať, že je 35, tak to musí byť skutočne veľmi teplo
-5 alebo -5-10  //znamená -5 - -10C
+
-5 alebo -5-10  //znamená -5 - -10C
-10 alebo -10-15
+
-10 alebo -10-15
-15 alebo -15-20
+
-15 alebo -15-20
-20 alebo -20-25
+
-20 alebo -20-25
-25 alebo -25-30
+
-25 alebo -25-30  
  
  
Riadok 121: Riadok 121:
 
pojmy
 
pojmy
  
clear          //jasno
+
clear          //jasno
mclear        //vacsina oblohy jasná ako most clear
+
mclear        //vacsina oblohy jasná ako most clear
50cloudy      //ako polooblačno
+
50cloudy      //ako polooblačno
mcloudy        //vacsina oblohy zamraceno
+
mcloudy        //vacsina oblohy zamraceno
cloudy        //zamraceno
+
cloudy        //zamraceno
mist alebo fog //hmla
+
mist alebo fog //hmla
  
 
'''3. pozícia vietor'''
 
'''3. pozícia vietor'''
  
nowind //bezvetrie
+
nowind //bezvetrie
breeze //vanok alebo jemny vietor
+
breeze //vanok alebo jemny vietor
lwind //mierny vietor
+
lwind //mierny vietor
swind //silny vietor
+
swind //silny vietor
storm alebo gale //vichor
+
storm alebo gale //vichor
  
  
Riadok 149: Riadok 149:
  
  
 +
Jednotlivé typy informácií sa dajú '''kombinovať''',
 +
dôležitá je prvá určujúca kombinácia písmeno po znaku "@" alebo ";":
  
 +
@PR MCP;PO 5-10 clear nowind;MO RPS@
  
Jednotlivé typy informácií sa dajú kombinovať,
 
dôležitá je prvá určujúca komibnácia písmeno po znaku "@" alebo ";":
 
  
"@PR MCP;PO 5-10 clear nowind;MO RPS@"
+
=== druhová poznámka ===
  
druhová poznámka ##, čo je vlastne ten istý druh s iným počtom inou charakteristikou a prípadnou poznámkou
+
'''rozšírenie ##''', čo je vlastne ten istý druh s iným počtom inou charakteristikou a prípadnou poznámkou
Toto funguje, je to odskúšané, môžu sa aj viaceré
+
 
"#1 B2;10 B1#"
+
aj viaceré reťaziť
 +
 
 +
#1 B2;10 B1#
  
 
čo je dôležité, že prvá pozícia je počet, čo je rozdiel v rozšírení @@ pre počet pohlavia/veku, viď nižšie, tam je počet na druhom mieste po určení pohlavia
 
čo je dôležité, že prvá pozícia je počet, čo je rozdiel v rozšírení @@ pre počet pohlavia/veku, viď nižšie, tam je počet na druhom mieste po určení pohlavia
  
druhová poznámka @@, rozšíruje podrobnosti k zapisovanému druhu
 
  
väčšinu typov tvoria pohlavie/vek alebo len vek alebo len pohlavie, tie majú medzerou oddelené počty, potom budú aj jednopoložkové ako "lov", "Pozorované vo vzdialenosti >100m", "Mimo sčítacieho času"
+
'''druhová poznámka @@''', rozširuje podrobnosti k zapisovanému druhu
 +
 
 +
 
 +
Väčšinu typov tvoria pohlavie/vek alebo len vek alebo len pohlavie, tie majú medzerou oddelené počty, potom budú aj jednopoložkové ako "lov", "Pozorované vo vzdialenosti >100m", "Mimo sčítacieho času"
 +
 
 +
 
 +
M //samec, napr "@M 1@
 +
F //samica, napri "@F 3@"
  
už fungujú, mnohé odskúšané
 
M //samec, napr "@M 1@
 
F //samica, napri "@F 3@"
 
 
odskúšané sú aj reťazenie viacero za sebou, ako zvyčajne "@F 2;M 1@"
 
odskúšané sú aj reťazenie viacero za sebou, ako zvyčajne "@F 2;M 1@"
  
AD //add
+
Skrátený zápis:
SA //subadult
+
 
IM //immat
+
AD //add
JU //juvenil
+
SA //subadult
PU //pull
+
IM //immat
 +
JU //juvenil
 +
PU //pull  
 +
 
 +
FA //female add
 +
FS //female subad
 +
FJ //female juv
  
FA //female add
+
MA //male add
FS //female subad
+
MS //male subadd
FJ //female juv
+
MJ //male juv
  
MA //male add
+
MIN //minimálny počet
MS //male subadd
+
MAX //maximálny počet "@MAX 1000@"
MJ //male juv
+
ODH //približne počet
  
MIN //minimálny počet
+
VZD //vzdialenosť
MAX //maximálny počet "@MAX 1000@"
 
ODH //približne počet
 
  
VZD //vzdialenosť
+
nad100 //Pozorované vo vzdialenosti >100m, použítie "@nad100@"
 +
LOV  //lov, použitie "@LOV@, v kombinácii napr "@MA 1;LOV@"
 +
XT  //mimo sčítacieho času, XTime alebo v tom duchu, použitie "@XT@"
  
nad100 //Pozorované vo vzdialenosti >100m, použítie "@nad100@"
+
Možno by boli vhodné aj tieto: odhad výsky porasu a nomenklaturu krajinnej struktury,
LOV  //lov, použitie "@LOV@, v kombinácii napr "@MA 1;LOV@"
 
XT  //mimo sčítacieho času, XTime alebo v tom duchu, použitie "@XT@"
 
  
neviem či treba odhad výsky porasu a nomenklaturu krajinnej struktury,
+
Príčinu úmrtia nie, lebo eBird žiada zapisovať len živé jedince.
pricinu umrtia nie, lebo eBird ziada zive jedince pisat
+
  
  
 
[[Category: AS2 Užívateľský návod]]
 
[[Category: AS2 Užívateľský návod]]

Verzia zo dňa a času 00:14, 29. január 2021

Celosvetová databáza pozorovaní vtákov s vynikajúcou mobilnou aplikáciou - eBird.org.

Požiadali sme o možnosť využívať API rozhranie na získavanie dát zadaných do eBird zo Slovenska. Pravidlá využívania sú tu. Dostali sme kľúč a naprogramovali sme spracovanie dát.

Aby bola možnosť dáta dodatočne upraviť a diskutovať o prípadných preklepov (správca za Slovensko) sme nastavili sťahovanie o dva dni.

Rozšírenie možností eBird mobilnej aplikácie

Naši aktívny užívatelia mobilne aplikácie spísali niektoré pripomienky.

 • nie je možné zadať rovnaký druh s inou charakteristikou (napríklad škorec v hniezde a súčasne kŕdeľ 200 škorcov na lúke)
 • niektorí píšu do poznámky aj iné stavovce než vtáky


Vznikol nápad dohodnúť sa na forme zápisu poznámky, aby sme pri importe mohli z týchto poznámok urobiť potrebné úkony.


Ukázali sa tak aj ďalšie možnosti schovať do poznámky informácie, čo vieme riešiť nasledujúcimi pravidlami:


1. sú v zásade možnosti obohatiť samotný záznam alebo vytvoriť ďalší samostatný záznam s použitím dátumu a lokality

2. eBird aj Aves majú dve poznámky: poznámka k lokalite a poznámka ku konkrétnemu zapisovanému druhu

3. informácie čo obohacujú, rozširujú záznam vložíme do znakov @@, informácie čo majú založiť nové údaje vložím medzi znaky ##

4. jednotlivé faktá oddeľujeme medzerou, ako v bežnej vete, záleží na poradí

5. ak obohacujeme viacarými druhmi informácií, oddeľovať ich bude bodkočiarka ;

6. informácie čo obohacujú lokalitnú časť záznamu budú v lokalitnej poznámke a ktoré druhovú časť tak v druhovej poznámke


Lokalitná poznámka

rozšírenie ## (čo vlastne zakladá záznamy ostatných druhov)

za prvou medzerou druh, za druhou počet za treťou charakteristika a všetko zatým pôjde do poznámky k zakladanému inému druhu než vtáky (ostatné stavovce)

 1. Rod druh počet charakteristika poznámka#

Príklady

Pozorovaná jedna líška, ozvala sa, poznámka žiadna:

#Vulpes vulpes 1 hlas#

Pozorovaný pobytový znak bobra, ohryz, poznámka "čerstvý ohryz":

#Castor fiber 1 PZ čerstvý ohryz#

Pozorovaný trus kuny a 8 sŕn:

#Martes martes 1 trus;Capreolus capreolus 8 v#


Dôležité je neurobiť chybu v rode a druhu prvého, veľmi dôležité je nerobiť medzeru za bodkočiarkou a písať vždy charakteristiku, aspoň "V".

Charakteristiky možno písať veľkým aj malým písmenom.

Pre niektoré sme z praktických dôvodov spravili skrátený zápis, predsa len v mobiloch sa neťuká ľahko

M ako M_MV
V ako VIZUAL
UC ako UHYN NA CESTE
UE ako UHYN EL VEDENIE
PZ ako POBYTOVE ZNAKY


lokalitná poznámka rozšírenie @@ (čo vlastne obohacuje samotný záznam, jej lokalitné položky)

A. @PR ako projekt,

pozreli sme všetky projekty ktoré sa viažu k modulom, z logiky využívania eBirdu sa ukazujú zatiaľ užitočné len niektoré:

@PR WBC@ tuto som urobil v kódoch aj nastavenie príslušného modulu
@PR MCP@ toto je ako malý členský projekt, viem, píše sa často meno projektu ako mčp meno užívateľa a rok, ale to sa dá zistiť z údaja

Ak by sme poriešili ako spárovať s predvolenými 20 bodmi tak ako tretí modul - sčítanie bežných druhov na 20 bodoch 5 minút Pravdepodobne by bol aj návrh sčítanie na bodoch 10 minút. Tiež bodovú metódu 30 minút.

Chystáme modul pre pásové sčítanie, to sa javí tiež ako vhodné pre eBird.

B. @MO ako modul,

opäť som pozrel čo za moduly máme a mali sme funkčné v minulosti a ukazuje sa mi praktický zatiaľ jeden:

@MO RPS@ ako "patrí RPS", napríklad v kombinácii s projektom @PR MCP;MO RPS@ je poriešené odovzdávanie dát v malom čl. projekte

Po zvážení vyššie pásovej a bodovej metódy tak ako vyššie pri projektoch, to vyžaduje premyslieť vhodnosť.


C. @PO ako "Počasie"

..tu uvažujeme použiť anglické slovíčka, aspoň trochu nech je takáto poznámka čitatelná pre iných uživateľov eBirdu, ktorí hovoria anglicky :-)


oddelovanie medzerou

poradie

1. teplota, tu sme spravili zjednodušenie

0 alebo 0-5 
-0 alebo -0-5 //znamená 0 - -5C
5 alebo 5-10 //človek ked vie že je asi 5-10 C povie že je 5 než 10 preto sme volili nižšie číslo ako reprezentujúce
10 alebo 10-15
15 alebo 15-20
20 alebo 20-25
25 alebo 25-30
30 alebo 30-35
35 alebo 35-40 //tu vidieť že skôr povieme že je 35 než že je 40, keď už musím povedať, že je 35, tak to musí byť skutočne veľmi teplo
-5 alebo -5-10 //znamená -5 - -10C
-10 alebo -10-15
-15 alebo -15-20
-20 alebo -20-25
-25 alebo -25-30 


2. pozícia obloha

pojmy

clear      //jasno
mclear     //vacsina oblohy jasná ako most clear
50cloudy    //ako polooblačno
mcloudy    //vacsina oblohy zamraceno
cloudy     //zamraceno
mist alebo fog //hmla

3. pozícia vietor

nowind //bezvetrie
breeze //vanok alebo jemny vietor
lwind //mierny vietor
swind //silny vietor
storm alebo gale //vichor


nepovinná 4. pozícia "zrážky" , niečo ako poznámka, doteraz očakávam a poslednú, zrážky, iba ak je vyplnená

rain    //dážď
shower   //prehánka
storm   //búrka
dstorm   //búrka v diaľke
drizzle  //mrholenie
snowshower //snow shower, snehová prehánka
snow    //snow, sneženie
snowstorm //snehová búrka


Jednotlivé typy informácií sa dajú kombinovať, dôležitá je prvá určujúca kombinácia písmeno po znaku "@" alebo ";":

@PR MCP;PO 5-10 clear nowind;MO RPS@


druhová poznámka

rozšírenie ##, čo je vlastne ten istý druh s iným počtom inou charakteristikou a prípadnou poznámkou

aj viaceré reťaziť

#1 B2;10 B1#

čo je dôležité, že prvá pozícia je počet, čo je rozdiel v rozšírení @@ pre počet pohlavia/veku, viď nižšie, tam je počet na druhom mieste po určení pohlavia


druhová poznámka @@, rozširuje podrobnosti k zapisovanému druhu


Väčšinu typov tvoria pohlavie/vek alebo len vek alebo len pohlavie, tie majú medzerou oddelené počty, potom budú aj jednopoložkové ako "lov", "Pozorované vo vzdialenosti >100m", "Mimo sčítacieho času"


M //samec, napr "@M 1@
F //samica, napri "@F 3@"

odskúšané sú aj reťazenie viacero za sebou, ako zvyčajne "@F 2;M 1@"

Skrátený zápis:

AD //add
SA //subadult
IM //immat
JU //juvenil
PU //pull 
FA //female add
FS //female subad
FJ //female juv
MA //male add
MS //male subadd
MJ //male juv
MIN //minimálny počet
MAX //maximálny počet "@MAX 1000@"
ODH //približne počet
VZD //vzdialenosť
nad100 //Pozorované vo vzdialenosti >100m, použítie "@nad100@"
LOV //lov, použitie "@LOV@, v kombinácii napr "@MA 1;LOV@"
XT //mimo sčítacieho času, XTime alebo v tom duchu, použitie "@XT@"

Možno by boli vhodné aj tieto: odhad výsky porasu a nomenklaturu krajinnej struktury,

Príčinu úmrtia nie, lebo eBird žiada zapisovať len živé jedince.