NOVINKY
DATABÁZY
(..programujeme v Symfony.. návody a linky)


PRÍRODA
(..volanie divočiny - výpravy, kurzy a návody)


PERMAKULTÚRA
(..študovňa ..)

Ako tvorím mapy rozšírenia živočíchov z IUCN pre wikipédiu

Cez Vianoce som sa naučil ako vytvárať mapy pre wikipédiu podľa mapových podkladov od IUCN. Odvtedy vytváram mapy rozšírenia vtákov a pripravil som si aj farebnú legendu pre 8 jazykových verzií wikipédii. Tu som napísal taký návod ako na to. Viac informácií nájdete na ..Príprava mapy rozšírenia živočíchov z IUCN pre wikipédiu
(9. augusta 2019)

Pozorovanie vtáctva Sandberg-Devín

Pri príležitosti svetového dňa sťahovavého vtáctva usporiadala Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) pre verejnosť pozorovanie vtáctva na turistickom chodníku v NPR Devínska Kobyla od Sandbergu do Devína. Akcia sa konala vďaka podpore zo strany Západoslovenskej energetiky, a.s. Rozdelili sme sa do 4 skupín. Rozdali niekoľko ďalekohľadov, kľúčov na určovanie letiacich a sediacich dravých vtákov. Viac informácií nájdete na ..11. máj 2019
(12. mája 2019)

Aktualizácia týždňových prehľadov za roky 2010 - 2018

Naposledy sme aktualizovali týždňové prehľady údajov zapísaných za roky 2010 až 2018 na jar. Odvtedy užívatelia Aves-u zapísali nielen nové údaje z aktuálneho roka 2018 ale aj staršie dáta. Preto sme pristúpili a spracovaniu týchto rokov. Viac informácií nájdete na ..Aktualizácia týždňových prehľadov za roky 2010 - 2018.
(15. novembra 2018)


Predstavenie akustického monitoringu Petrovi Shurulinkovi

Dr. Peter Shurulinkov" je zoológ, ornitológ Bulharskej akadémie vied a národného prírodovedného múzea v Sofii. V rámci výmenného projektu Východoslovenského múzea v Košiciach a Národného Bulharského múzea v Sofii sme strávili štyri dni v Slovenskom rudohorí - vo Volovských vrchoch (od 27. septembra do 30. septembra 2018), aby sme kolegovi '''predstavili akustický monitoring v celej jeho škále využitia pri zisťovaní horských druhov sov. Celú akciu organizoval dr. Miroslav Dravecký a ubytovanie nám poskytli kolegovia v priestoroch správy Národného parku Slovenský kras v Brzotíne. Spoločne aj dr. Samuelom Pačenovským sme sprevádzali kolegu Petra v teréne, rozmiestňovali sme nahrávacie zariadenia, vyhľadávali vhodné miesta a skúmali sme pritom porasty v troch geomorfologických podcelkoch Volovských vrchov. Peter mal aj prianie, vidieť ďatla bielochrbtého. V našich končinách žije poddruh D. l. leucotos', ktorého by rád videl, pretože u neho doma, na Balkáne, žije poddruh D. l. lilfordi.... Čítajte ďalej ..Predstavenie akustického monitoringu Petrovi Shurulinkovi.
(7. novembra 2018)

Administrátorský návod ku stránke bociany.sk

Na stránke bociany.sk pracujú aj administrátori údajov. Potrebujú upravovať užívateľmi navrhnuté polohy a statusy hniezd a každoročné sezónne podrobnosti. Začali sme pripravovať takúto stránku, kde budeme popisovať nielen administrátorský nástroj na správu databázy a stránky ale aj informácie o štruktúre tabuliek a súvislostí. Veríme, že to povedie k zlepšeniu komfortu práce. Viac informácií nájdete na ..Administrátor hniezd bocianov bielych.
(7. novembra 2018)

Výmena mapového podkladu na stránke bociany.sk

Na stránke bociany.sk sme zmenili mapové zobrazenie detailného pohľadu na hniezdo bocianov. Ako podklad sme namiesto google podložili OpenStreetMap. Ak je známe presné hniezdo, mapa sa priblíži na hniezdo tak, aby bolo vidieť jednotlivé budovy. Ak hniezdo nemá presnú lokalizáciu, tak sme naprogramovali zistenie pomocou názvu obce a cez službu nominatim.openstreetmap.org získame nimi eviedované mapové objekty s názvom obce/mesta hniezda a získame súradnice stredu obce/mesta. Ak ani to nie je možné, tak zobrazujeme Slovensko. Viac informácií nájdete na ..Detail hniezda.
(24. októbra 2018)