NOVINKY
DATABÁZY
(..programujeme v Symfony.. návody a linky)


PRÍRODA
(..volanie divočiny - výpravy, kurzy a návody)


PERMAKULTÚRA
(..študovňa ..)

Aktualizácia týždňových prehľadov za roky 2010 - 2020

Naposledy sme aktualizovali týždňové prehľady údajov zapísaných za roky 2010 až 2019 v januári. Odvtedy užívatelia Aves-u zapísali nielen nové údaje z aktuálneho roka 2020 ale aj staršie dáta. Preto sme pristúpili a spracovaniu týchto rokov. Opäť sme doplnili hniezdny výskyt ďatla prostredného (Dendrocopos medius), ako ukážku postupu mapovania.. v roku 2020 pribudlo 23 nových kvadrátov. Viac informácií nájdete na ..Aktualizácia týždňových prehľadov za roky 2010 - 2020.
(22. septembra 2020)