Volanie divočiny - výpravy, kurzy, návody a iné služby pre vás

Akustický monitoring na Kojšovskej holi

Z Wikisvet
Prejsť na: navigácia, hľadanie

P1010491xKojsovskaHolaVrchol.JPG P1010501xZdiarZkojsovky.jpg


Na jar 2011 bol vykonávaný akustický monitoring na Kojšovskej holi. V obdĺžniku cca 1700 ha bolo na 23 bodoch inštalovaný diktafón za účelom celonočných nahrávok.

Mapa bodov kde dávame nahrávacie zariadenia:

Loading map...Jednotlivé body výskumu akustickým monitoringom založené v roku 2011

Jedlinka, pralesovitý porast

Pozri aj: Tieto body akustického monitoringu sú súčasťou nasledujúcich bodových transektov:

Zoznamy druhov uvidíte po kliknutí na dátum. Dostanete sa do databázy aves symfony. Cieľové druhy sa zobrazia po prihlásení, pretože sú označené ako neverejné.V poznámkach dát sú odkazy aj na uložené zvukové záznamy ako doklady.

Jedlinka, pralesovitý porast

Všetky druhy z nahrávok Kojšovskej holi v roku 2011

Spolu 42 rôznych hlasov živočíchov.

(vysvetlivky k značkám)

 • jariabok hôrny (Tetrastes bonasia) TetrastesBonasiaXXX.jpg ❄☼ | ❀ (ihličnaté a zmiešané lesy) | ♻ rastlinná i živočíšna | ♫ "cissi-ceri-ci, ci cui" | ⚤⚒ hniezdo ()
 • holub hrivnák (Columba palumbus) Wood pigeon in flight (E) (2) (9044214258).jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,záhrady) | ♻ semená| ♫ sled húkavých tónov
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy,kríky)
 • kukučka obyčajná (Cuculus canorus) Common Cuckoo by Mike McKenzie white background.jpg ☼ | ❀ (lesnaté oblasti) | ♻ húsenice | ♫ samec "ku-ku ku-ku"
  , samica buble
  | ⚤ zanáša do hniezd iných (spevavcom)
 • sluka lesná (Scolopax rusticola) ScolopaxRusticolisXXX.jpg ☼ | ❀ (lesy v horách) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫"cik - korr korr"
  | ⚤⚒ hniezdo na zemi
 • pôtik kapcavý (Aegolius funereus) AegoliusFunereus.jpg ❄(⚣)☼ | ❀ (horské ihličnaté lesy) ⚃⚄| ♻ hlodavce,vtáky| ♫ samec revírny hlas:pupupu..
  , alarm: tjiauk
  | ⚤ dutiny (po tesárovi)
 • kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum) Eurasian Pygmy Owl (Glaucidium passerinum) in the drizzle, 21.06.2015 (18403237513) SanoAk.png ❄☼ | ❀ (ihličnaté lesy) ⚃⚄| ♻ hlodavce,vtáky| ♫ samec, tónový rebríček | ⚤ dutiny (ďatle)
 • sova dlhochvostá (Strix uralensis) Oeraluil Strix uralensis Jos Zwarts 1.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté,miešané veľké lesy) ⚃⚄| ♻ hlodavce| ♫ pár | ⚤ dutiny (hniezda dravcov)
 • sova obyčajná (Strix aluco) Bosuil Strix aluco Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (les) | ♻ hlodavce,vtáky,žaby | ♫"húú - hu-huhuhuhú"
  ,"kuii kuii"
  | ⚤ hniezdo (bútľaviny)
 • ďubník trojprstý (Picoides tridactylus) PicoidesTridactylusXXX1.jpg ❄☼ | ❀ (ihličnaté horské lesy) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ bubnovanie | ⚤⚒ dutina
 • ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos) DendrocoposLeucotosXXX1.jpg ❄☼ | ❀ (bučiny,miešané lesy) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ bubnovanie,kük | ⚤⚒ dutina
 • žlna sivá (Picus canus) PicusCanusXXX1.jpg ❄☼ | ❀ les (listnatý,zmiešaný),buk ! ⚃⚄| ♻ mravce | ♫ rev.hlas: klü-klü-klü---klü, vzrušenie kek kek.., alarm: kük-kük  kü-kekeke | ⚤⚒ dutiny (strom)
 • tesár čierny (Dryocopus martius) Zwarte specht Dryocopus martius Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,hory) | ♻ hmyz,mravce | ♫ kjééé,kürr kürr
  ,kuikui, teritoriálne bubnovanie: samica | ⚤⚒ hniezdo (dutiny)
 • sojka obyčajná (Garrulus glandarius) Gaai Garrulus glandarius Jos Zwarts 3XXX.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny) ()| ♻ hmyz,stavovce,semená| ♫ škrieka
  , napodobňuje
  | ⚤⚒ hniezdo (na strome)
 • orešnica perlavá (Nucifraga caryocatactes) Nucifraga caryocatactesXXX.jpg ❄☼ | ❀ (rôznoveké členité horské zmiešané a ihličnaté lesy) | ♻ semienka | ♫"krér"
  | ⚤⚒ hniezdo (ihličnaté stromy)
 • sýkorka uhliarka (Parus ater) Zwarte mees Periparus ater Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ miešane a ihličnaté lesy) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤ dutiny (ďatle)
 • sýkorka chochlatá (Parus cristatus) Kuifmees Lophophanes cristatus Jos Zwarts 1.tif.jpg ❄☼ | ❀ (ihličnatý les) ⚃⚄| ♻ hmyz | ♫ "cici-prrrPrrr" | ⚤ hniezdo (dutiny)
 • sýkorka hôrna / lesklohlavá (Parus palustris) Glanskopmees Parus palustris Jos Zwarts.tif.jpg ❄☼ | ❀ (list.les) | ♻ hmyz | ♫ spev "fi-ťu fi-ťu"
  alebo "ťip ťip"
  kontakt "istje istje"
  | ⚤ hniezdo (dutiny)
 • sýkorka čiernohlavá (Poecile montanus) Matkopmees Parus montanus Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ ihličnaté lesy,nížinné podmáčané) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev,volanie "déé" | ⚤⚒ dutiny (ďatle)
 • kolibiarik sykavý (Phylloscopus sibilatrix) PhylloscopusSibilatrixXXX.jpg ☼ | ❀ listnaté lesy) | ♻ hmyz| ♫ spev "sip sip sip sip sŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕ"
  spev "tü tü tü tü tü"
  | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
 • kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita) Tjiftjaf Phylloscopus collybita Jos Zwarts 2.tif.jpg ☼ | ❀ kroviny,lesy) | ♻ hmyz| ♫ spev čip-čap
  | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
 • penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla) SylviaAtricapillaXXX.jpg ☼ | ❀ lesy,kroviny) | ♻ hmyz| ♫
  , volanie tek tek tek
  | ⚤⚒ polguľovité hniezdo (kroviny)
 • králik ohnivohlavý (Regulus ignicapillus) Vuurgoudhaan Regulus ignicapillus Jos Zwarts 1.tif.jpg ☼ | ❀ (ihličnaté lesy) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤⚒ hniezdo ()
 • králik zlatohlavý (Regulus regulus) Goudhaantje Regulus regulus Jos Zwarts 2.jpg ☼ | ❀ (ihličnaté lesy) ⚀(jar),⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤⚒ hniezdo ()
 • chochláč severský (Bombycilla garrulus) BombycillaGarrulusxxx.jpg ❄ | ❀ (sídliská, kroviny s bobuľovinami) | ♻ plody | ♫ hlas za letu "sriii" | ⚤⚒ u nás nehniezdi ()
 • brhlík lesný (Sitta europaea) SittaEuropaea.jpg ❄☼ | ❀ (listnatý a miešaný les) | ♻ hmyz | ♫ spev "vivivi"
  spev "piü piü piü"
  , hlas "twit twit"
  "güt güt"
  | ⚤ hniezdo (dutiny)
 • kôrovník dlhoprstý (Certhia familiaris) CerthiaFamiliarisXXX1.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté a miešané lesy) | ♻ hmyz na kôre | ♫ spev má 2 časti
  , vábenie "siit"
  | ⚤⚒ hniezdo (za kôrou)
 • oriešok hnedý (Troglodytes troglodytes) TroglodytesTroglodytesXXX2.jpg ❄☼ | ❀ (lesy s krovinami) | ♻ hmyz,pavúky | ♫ hlasný a výrazný spev
  alarm
  | ⚤⚒ hniezdo (v škárach)
 • drozd trskota (Turdus viscivorus) Grote lijster Turdus viscivorus Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy) | ♻ imelo,imelovec,dážďovky,hmyz | ♫ spev
  , "trrr"
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy)
 • drozd plavý (Turdus philomelos) TurdusPhilomelosxxx.jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,sady) | ♻ slimáky,bobule,puky| ♫ rýchly,výrazný,opakuje popevky
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky,stromy)
 • drozd čierny (Turdus merula) Merel Turdus merula Jos Zwarts 4.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny,záhrady) | ♻ hmyz,ovocie | ♫ flautovitý,pomalý
  hlas vzrušenia "tix tix"
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky)
 • červienka obyčajná (Erithacus rubecula) Roodborst Erithacus rubecula Jos Zwarts 2.tif.jpg (❄)☼ | ❀ (lesy,kroviny) ()| ♻ hmyz| ♫ jemný, melancholický
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky)
 • vrchárka modrá (Prunella modularis) Heggenmus Prunella modularis Jos Zwarts 2.tif.jpg ☼ | ❀ (mladiny v lesoch) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤⚒ hniezdo ()
 • ľabtuška hôrna (Anthus trivialis) Boompieper Anthus trivialis Jos Zwarts 1.jpg ☼ | ❀ (riedke lesy,okraj,rúbane) | ♻ hmyz na zemi | ♫ spev za letu | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
 • pinka severská (ikavec) (Fringilla montifringilla) FringillaMontifringillaXXX1.jpg ❄ | ❀ (lesy) | ♻ bukvice,hmyz | ♫ "džííp"
  , spev
  | ⚤ u nás nehniezdia
 • pinka lesná (Fringilla coelebs) 781px-Fringilla coelebs m.jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,širšie vetrolamy) | ♻ hmyz| ♫ spev
  | ⚤⚒ hniezdo (pri kmeni)
 • glezg hrubozobý (Coccothraustes coccothraustes) Appelvink Coccothraustes coccothraustes Jos Zwarts 3XXX1.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté,zmiešané lesy,kroviny,záhrady) | ♻ semená v tvrdých obaloch | ♫ spev a hlas
  | ⚤⚒ hniezdo (strom)
 • hýľ obyčajný/lesný (Pyrrhula pyrrhula) Goudvink Pyrrhula pyrrhula Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼(hory) | ❀ (ihličnaté,miešané lesy) | ♻ semienka,pupene | ♫ tü tü tü tü | ⚤⚒ hniezdo (ihličňany)
 • stehlík zelený (Carduelis chloris) Chloris.png ❄☼ | ❀ (okraj lesa,lúka) | ♻ semienka,hmyz(jar) | ♫ ako zvonkohra | ⚤⚒ hniezdo (strom,krík)
 • krivonos smrekový (Loxia curvirostra) LoxiaCurvirostraXXX.jpg ❄☼ | ❀ (ihličnaté lesy) | ♻ semená ihličnatých stromov | ♫ hlas | ⚤⚒ hniezdo (ihličnaté stromy)

Cicavce

Obojživeľníky


Lúky Ždiar a hrebeň Jedlinky, pokrútené buky

Plán porovnania klasickej výskumnej metódy a akustického monitoringu

Porovnanie akustického monitoringu s výsledkami špecialistu v rovnakom území u kuvička vrabčieho

Sovy

Stav poznatkov z minulosti

Prvého volajúceho kuvička vrabčieho sme našli práve v tejto oblasti v roku 1989 koncom zimy. Nasledovali objavenia pôtikov kapcavých a spracovanie výskytu sov dôkladnejšie v oblasti Jedlinka a Poľovnícky potok južne od obce Kojšov (Pačenovský, S, Takáč, K.). V 90tych rokoch robil v širokom okolí prieskumy Pačenovský, S. V roku 2011 začal intenzívny výskum aj pomocou diktafónov (Kürthy, A.). O 10 rokov na to, v roku 2021 prebiehal veľmi intenzívny prieskum Výskum sov Volovské vrchy 2021 a pokračovanie troch mapovateľov (Dravecký, M., Pačenovský, S a Kürthy, A.). Od roku 2023 (ak sa nepodarí tak od 2024) chceme v tejto oblasti vykonávať dlhodobý intenzívny prieskum.


Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)

V dnešnej výskumnej oblasti 1700 ha sa z nasledovných historických revírov nachádza 9.

GPVybranyUsek.jpg


Murovaná skala z Okrúhlej, Kojšovská dolina

Aktuálne poznatky z jarných monitoringov 2011

V roku 2011 sme vykonávali monitoring sov mapovacou metódou a akustickým monitoringom. Vynikajúci výsledok sme dosiahli u druhu pôtik kapcavý (Aegolius funereus) z pohľadu počtu zistených revírov. U kuvička vrabčieho sme z historických 8 revírov potvrdili len 2 a jeden nový revír objavili na východnom svahu Kojšovskej holi. Podarilo sa nám v jednom historickom revíry nájsť hniezdo. U sovy dlhochvostej sme mali úspech len vďaka akustickému monitoringu - ozývali sa túto sezónu veľmi sporadicky, ako potvrdil aj Ervín Hapl.

Kuvičok vrabčí (Glacidium passerinum)

Na výskumnej ploche sme z 9 historických revírov potvrdili v roku 2011 dva a našli nové dva. Spolu 4.

V oblasti Ždiar - kopec - prebiehala rozsiahla ťažba, tu sme potvrdili len jeden revír a aj našli hniezdo. Spontánne sa neozývali, trebalo by spraviť prieskum na jeseň. Podobne aj v oblasti vrchu Okrúhla. Aj tu sme našli len jeden obsadený revír.

Hniezdo sme našli na severnom svahu vrcholu kopca Ždiar. Tesne pod hniezdnym okruhom bola ťažba a výstavba novej cesty. Hniezdenie meškalo asi mesiac za priemerom. Koncom mája sa párili, samček nosil potravu. Dalo sa očakávať, že presný hniezdny strom prezradia pierka po koristi, no žiadne neboli. Začiatkom júna bolo dôkladne prehliadnuté okolie stromov s dutinami a ešte stále žiadne pierka. Večer prebehlo kŕmenie samice, ktorá nakoniec zaletela do dutiny, v ktorej bola násada, pretože ďalšia kontrola už ukázala, že samica kŕmi mláďatá a pod hniezdnym stromom už boli zbytky po koristi ako to má byť.

Akustickým monitoringom sme potvrdili dva revíry a našli aj dva nové. No treba podotknúť že v snahe zachytiť rôzne druhy sov a ráno aj ďatlov, boli miesta s nahrávkami aj v uzavretých lesných biotopoch, ktoré nie sú vhodné pre tento druh. Ak by sme mali zamerať akustický monitoring s cieľom kuvičok vrabčí - umiestnenie by bolo vždy neďaleko mladín a rúbaní.


legenda: žlté kruhy - historický stav poznatkov, zelené hviezdy - potvrdené akustickým monitoringom v roku 2011

V roku 2012 sme na jar na severnej stráni Kojšovskej holi v oblasti Jedlinka - kopec Ždiar klasickou metódou priameho počúvania našli 6 revírov. Žial, nepodarilo sa nám súbežne použiť aj akustický monitoring, ako sme plánovali na porovnanie. Pozorovania vykonával Pačenovský, S.

Hlavný hrebeň, miešané lesy, okolo vyťažené smreky

Pôtik kapcavý (Aegolius funereus)

 • pôtik kapcavý (Aegolius funereus) AegoliusFunereus.jpg ❄(⚣)☼ | ❀ (horské ihličnaté lesy) ⚃⚄| ♻ hlodavce,vtáky| ♫ samec revírny hlas:pupupu..
  , alarm: tjiauk
  | ⚤ dutiny (po tesárovi)

Vynikajúci výsledok poskytol akustický monitoring. Spolu 18 revírov. Revíry sme zakreslili podľa viacerých súbežných nahrávok, sú výsledkom dlhej úvahy zakreslovania. Asi 4 samce sa ozývali občasne aj cez deň niekoľkými sériami, pričom prvé volanie bolo zvyčajne dlhé. Maximálne až 15 sekúnd - môžete si vypočuť tu. Našli sme aj podobnú nahrávku zo Švédska

legenda: červený mnohouholník - aktuálne revíry, čierne rádio - miesto nahrávania , všetky miesta nahrávania sú na mape posunuté 200m na západ!


Buk 1200 m n.m.

Sova dlhochvostá (Strix uralensis)

 • sova dlhochvostá (Strix uralensis) Oeraluil Strix uralensis Jos Zwarts 1.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté,miešané veľké lesy) ⚃⚄| ♻ hlodavce| ♫ pár | ⚤ dutiny (hniezda dravcov)

U sovy dlhochvostej sme mali úspech len vďaka akustickému monitoringu - ozývali sa túto sezónu veľmi sporadicky, ako potvrdil aj Ervín Hapl. Našli sme 9 teritórií (volajúcich jedincov).

legenda: sivý obdĺžnik - revír, čierne rádio - miesto nahrávania


Jedlinka

Sova obyčajná (Strix aluco)

 • sova obyčajná (Strix aluco) Bosuil Strix aluco Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (les) | ♻ hlodavce,vtáky,žaby | ♫"húú - hu-huhuhuhú"
  ,"kuii kuii"
  | ⚤ hniezdo (bútľaviny)

Sovu obyčajnú zapíšeme do aves symfony databázy ako verejnú. Potom ju tu vyhodnotíme.


Hlavný hrebeň v miestach, kde sa odkláňa od Kojšovskej hole a smeruje na východ

Ďatlovité

Význam ďatlov z pohľadu akustického monitoringu popisujeme tu.

Jednou z úloh, ktoré sme na jar 2011 riešili v oblasti Kojšovskej holi, bolo zisťovanie ďatlov metódou bodového transektu a metódou priameho vyhľadávanie hniezdnych teritórií. To je dobrá príležitosť na vyhodnotenie a porovnanie výsledkov aj z akustického monitoringu. Pre tento účel sme nechali nahrávať diktafóny aj niekoľko ranných hodín.

Pozrime sa teda nato, ako to vyzeralo.

Tesár čierny (Dryocopus martius)

Je to fantasticky zvukovo aktívny druh v jarných mesiacoch ozvučuje lesy a doliny. V prostredí týchto hôr sme vlastným sluchom zaznamenali jarný hlas a drumbľovanie na vzdialenosť 800 m. Budeme sa snažiť tento fakt mať stále na zreteli a tak sa pozerať na výsledky.

Pre dobrú interpretáciu je dobré vedieť, že jednotlivý jedinci žijú vo svojom teritóriu, poznajú aj doterajšie hniezdne stromy, vysekávajú si nové dutiny a navzájom si ich ukazujú. Taká návšteva je významné podujatie so všetkými fanfárami. Za veľkého kriku stretnú sa v lese, domáci pán či pani letí nad lesom k svojej dutine a pozvaný za ním. Obaja volajú jarným hlasom "kui kui kui kui kui kui". Domáci je zvrušený, napätie narastá, kriku plno, drumbľovanie aj demonštratíne klopkanie. Keď sú už blízko seba, volanie sa mení na "rurr rurr rurr rurr". Návštevník poctený možnosťou obhliadnuť si dielo, opätuje pozvanie a dvojica za veľkého kriku smeruje k inej časti lesa, často vysoko nad lesom nad dolinou.

Na miestach kde sa tieto prejavy koncentrujú možno vykonať návštevu, často je to desaťročia používané hniezdisko a spacie miesto a stromov s dutinami bývaj viac. Dokonca možno nájsť strom v mnohými dutinami pospájanými do hotovej flauty.

Rovnako ich prezrádza aj večerný príchod domáceho pána či domácej pani do spacej dutiny. Občas prilietajú ticho, ale najčastejšie sa postupne približujú za hlasného "volania za letu" "krr krr krr krr krr krr krr kr" a následne s hlasom "za sedu" kjééé kjéééé, nakoniec vhupnú do spacej dutiny.

Tieto všetky záznamy využijeme a uvidíme ako by sme si predstavili rozmiestnenie teritórií na základe záznamov akustického monitoringu.

Teritória zistené priamo terénnym pozorovaním, tri čierne trojuholníky sú vysledkom všetkých terénnych pozorovaní za všetky tie dni čo som tam chodil hore-dole krížom-krážom podľa toho, kde lietali, kde boli spolu, tam kde sa najčastejšie znovu a znovu ozývali hlasy dvoch spolu, bubnovanie a jarný hlas, tam kam smerovali večer

Podobné stránky

Jedlinka