Volanie divočiny - výpravy, kurzy, návody a iné služby pre vás

Akustický monitoring na Kojšovskej holi

Z Wikisvet
Prejsť na: navigácia, hľadanie

P1010491xKojsovskaHolaVrchol.JPG P1010501xZdiarZkojsovky.jpg


Na jar 2011 bol vykonávaný akustický monitoring na Kojšovskej holi. V obdĺžniku cca 1700 ha bolo na 23 bodoch inštalovaný diktafón za účelom celonočných nahrávok.

Mapa bodov kde dávame nahrávacie zariadenia:

Loading map...Jednotlivé body výskumu akustickým monitoringom založené v roku 2011

Jedlinka, pralesovitý porast

Zoznamy druhov uvidíte po kliknutí na dátum. Dostanete sa do databázy aves symfony. Cieľové druhy sa zobrazia po prihlásení, pretože sú označené ako neverejné.V poznámkach dát sú odkazy aj na uložené zvukové záznamy ako doklady.

Jedlinka, pralesovitý porast

Všetky druhy z nahrávok Kojšovskej holi v roku 2011

Spolu 42 rôznych hlasov živočíchov.

(vysvetlivky k značkám)

Cicavce

Obojživeľníky


Lúky Ždiar a hrebeň Jedlinky, pokrútené buky

Plán porovnania klasickej výskumnej metódy a akustického monitoringu

Porovnanie akustického monitoringu s výsledkami špecialistu v rovnakom území u kuvička vrabčieho

Sovy

Stav poznatkov z minulosti

Prvého volajúceho kuvička vrabčieho sme našli práve v tejto oblasti v roku 1989 koncom zimy. Nasledovali objavenia pôtikov kapcavých a spracovanie výskytu sov dôkladnejšie v oblasti Jedlinka a Poľovnícky potok južne od obce Kojšov (Pačenovský, S.)

Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)

V dnešnej výskumnej oblasti 1700 ha sa z nasledovných historických revírov nachádza 9.

GPVybranyUsek.jpg


Murovaná skala z Okrúhlej, Kojšovská dolina

Aktuálne poznatky z jarných monitoringov 2011

V roku 2011 sme vykonávali monitoring sov mapovacou metódou a akustickým monitoringom. Vynikajúci výsledok sme dosiahli u druhu pôtik kapcavý (Aegolius funereus) z pohľadu počtu zistených revírov. U kuvička vrabčieho sme z historických 8 revírov potvrdili len 2 a jeden nový revír objavili na východnom svahu Kojšovskej holi. Podarilo sa nám v jednom historickom revíry nájsť hniezdo. U sovy dlhochvostej sme mali úspech len vďaka akustickému monitoringu - ozývali sa túto sezónu veľmi sporadicky, ako potvrdil aj Ervín Hapl.

Kuvičok vrabčí (Glacidium passerinum)

Na výskumnej ploche sme z 9 historických revírov potvrdili v roku 2011 dva a našli nové dva. Spolu 4.

V oblasti Ždiar - kopec - prebiehala rozsiahla ťažba, tu sme potvrdili len jeden revír a aj našli hniezdo. Spontánne sa neozývali, trebalo by spraviť prieskum na jeseň. Podobne aj v oblasti vrchu Okrúhla. Aj tu sme našli len jeden obsadený revír.

Hniezdo sme našli na severnom svahu vrcholu kopca Ždiar. Tesne pod hniezdnym okruhom bola ťažba a výstavba novej cesty. Hniezdenie meškalo asi mesiac za priemerom. Koncom mája sa párili, samček nosil potravu. Dalo sa očakávať, že presný hniezdny strom prezradia pierka po koristi, no žiadne neboli. Začiatkom júna bolo dôkladne prehliadnuté okolie stromov s dutinami a ešte stále žiadne pierka. Večer prebehlo kŕmenie samice, ktorá nakoniec zaletela do dutiny, v ktorej bola násada, pretože ďalšia kontrola už ukázala, že samica kŕmi mláďatá a pod hniezdnym stromom už boli zbytky po koristi ako to má byť.

Akustickým monitoringom sme potvrdili dva revíry a našli aj dva nové. No treba podotknúť že v snahe zachytiť rôzne druhy sov a ráno aj ďatlov, boli miesta s nahrávkami aj v uzavretých lesných biotopoch, ktoré nie sú vhodné pre tento druh. Ak by sme mali zamerať akustický monitoring s cieľom kuvičok vrabčí - umiestnenie by bolo vždy neďaleko mladín a rúbaní.


legenda: žlté kruhy - historický stav poznatkov, zelené hviezdy - potvrdené akustickým monitoringom v roku 2011

V roku 2012 sme na jar na severnej stráni Kojšovskej holi v oblasti Jedlinka - kopec Ždiar klasickou metódou priameho počúvania našli 6 revírov. Žial, nepodarilo sa nám súbežne použiť aj akustický monitoring, ako sme plánovali na porovnanie. Pozorovania vykonával Pačenovský, S.

Hlavný hrebeň, miešané lesy, okolo vyťažené smreky

Pôtik kapcavý (Aegolius funereus)

  • pôtik kapcavý (Aegolius funereus) AegoliusFunereus.jpg ❄(⚣)☼ | ❀ (horské ihličnaté lesy) ⚃⚄| ♻ hlodavce,vtáky| ♫ samec revírny hlas:pupupu..
    , alarm: tjiauk
    | ⚤ dutiny (po tesárovi)

Vynikajúci výsledok poskytol akustický monitoring. Spolu 18 revírov. Revíry sme zakreslili podľa viacerých súbežných nahrávok, sú výsledkom dlhej úvahy zakreslovania. Asi 4 samce sa ozývali občasne aj cez deň niekoľkými sériami, pričom prvé volanie bolo zvyčajne dlhé. Maximálne až 15 sekúnd - môžete si vypočuť tu. Našli sme aj podobnú nahrávku zo Švédska

legenda: červený mnohouholník - aktuálne revíry, čierne rádio - miesto nahrávania , všetky miesta nahrávania sú na mape posunuté 200m na západ!


Buk 1200 m n.m.

Sova dlhochvostá (Strix uralensis)

  • sova dlhochvostá (Strix uralensis) Strix uralensis, Kotka, Finland xxx.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté,miešané veľké lesy) ⚃⚄| ♻ hlodavce| ♫ pár | ⚤ dutiny (hniezda dravcov)

U sovy dlhochvostej sme mali úspech len vďaka akustickému monitoringu - ozývali sa túto sezónu veľmi sporadicky, ako potvrdil aj Ervín Hapl. Našli sme 9 teritórií (volajúcich jedincov).

legenda: sivý obdĺžnik - revír, čierne rádio - miesto nahrávania


Jedlinka

Sova obyčajná (Strix aluco)

Sovu obyčajnú zapíšeme do aves symfony databázy ako verejnú. Potom ju tu vyhodnotíme.


Hlavný hrebeň v miestach, kde sa odkláňa od Kojšovskej hole a smeruje na východ

Ďatlovité

Význam ďatlov z pohľadu akustického monitoringu popisujeme tu.

Jednou z úloh, ktoré sme na jar 2011 riešili v oblasti Kojšovskej holi, bolo zisťovanie ďatlov metódou bodového transektu a metódou priameho vyhľadávanie hniezdnych teritórií. To je dobrá príležitosť na vyhodnotenie a porovnanie výsledkov aj z akustického monitoringu. Pre tento účel sme nechali nahrávať diktafóny aj niekoľko ranných hodín.

Pozrime sa teda nato, ako to vyzeralo.

Tesár čierny (Dryocopus martius)

Je to fantasticky zvukovo aktívny druh v jarných mesiacoch ozvučuje lesy a doliny. V prostredí týchto hôr sme vlastným sluchom zaznamenali jarný hlas a drumbľovanie na vzdialenosť 800 m. Budeme sa snažiť tento fakt mať stále na zreteli a tak sa pozerať na výsledky.

Pre dobrú interpretáciu je dobré vedieť, že jednotlivý jedinci žijú vo svojom teritóriu, poznajú aj doterajšie hniezdne stromy, vysekávajú si nové dutiny a navzájom si ich ukazujú. Taká návšteva je významné podujatie so všetkými fanfárami. Za veľkého kriku stretnú sa v lese, domáci pán či pani letí nad lesom k svojej dutine a pozvaný za ním. Obaja volajú jarným hlasom "kui kui kui kui kui kui". Domáci je zvrušený, napätie narastá, kriku plno, drumbľovanie aj demonštratíne klopkanie. Keď sú už blízko seba, volanie sa mení na "rurr rurr rurr rurr". Návštevník poctený možnosťou obhliadnuť si dielo, opätuje pozvanie a dvojica za veľkého kriku smeruje k inej časti lesa, často vysoko nad lesom nad dolinou.

Na miestach kde sa tieto prejavy koncentrujú možno vykonať návštevu, často je to desaťročia používané hniezdisko a spacie miesto a stromov s dutinami bývaj viac. Dokonca možno nájsť strom v mnohými dutinami pospájanými do hotovej flauty.

Rovnako ich prezrádza aj večerný príchod domáceho pána či domácej pani do spacej dutiny. Občas prilietajú ticho, ale najčastejšie sa postupne približujú za hlasného "volania za letu" "krr krr krr krr krr krr krr kr" a následne s hlasom "za sedu" kjééé kjéééé, nakoniec vhupnú do spacej dutiny.

Tieto všetky záznamy využijeme a uvidíme ako by sme si predstavili rozmiestnenie teritórií na základe záznamov akustického monitoringu.

Teritória zistené priamo terénnym pozorovaním, tri čierne trojuholníky sú vysledkom všetkých terénnych pozorovaní za všetky tie dni čo som tam chodil hore-dole krížom-krážom podľa toho, kde lietali, kde boli spolu, tam kde sa najčastejšie znovu a znovu ozývali hlasy dvoch spolu, bubnovanie a jarný hlas, tam kam smerovali večer

Podobné stránky

Jedlinka