Volanie divočiny - výpravy, kurzy, návody a iné služby pre vás

Výskum sov Štiavnické vrchy

Z Wikisvet
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Pohľad z lúk pod vrchom Končiar (881) smerom na juhovýchod.

Výskum je v rámci projektu

 • názov projektu: monitoringu vybraných druhov sov v Štiavnických vrchoch.
 • ciele projektu: Pri skúmaných druhoch bude vyhodnotený stav ich populácie v území, definované ohrozenia a negatívne vplyvy, navrhnutý manažment a ciele ochrany v území pre účely tvorby Programu starostlivosti o chránené územie. Odovzdaná bude aj lokalizácia zaznamenaných teritórií (v dohodnutej forme)
 • lokalita: Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy
 • účastníci projektu:
  • Karol Šotnár
  • Zuzana Masárová
  • Stanislav Kováč
  • Jozef Chavko
  • Vladimír Baláška
  • Alexander Kürthy

Výsledky vyššie uvedeného výskumu a hodnotenia budú odovzdané v 2 etapách: výsledky zistené v roku 2021 budú odovzdané do 15.11.2021 a sumárne výsledky získané a spracované za oba roky 2021 a 2022 budú odovzdané do 30.10.2022. Odovzdané budú elektronicky v textovej, tabuľkovej alebo mapovej forme (podľa charakteru informácií)


Cieľové druhy

Sova dlhochvostá (Strix uralensis)

 • sova dlhochvostá (Strix uralensis) Strix uralensis, Kotka, Finland xxx.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté,miešané veľké lesy) ⚃⚄| ♻ hlodavce| ♫ pár | ⚤ dutiny (hniezda dravcov)

Výr skalný (Bubo bubo)

 • výr skalný (Bubo bubo) BuboBuboxxx.jpg ❄☼ | ❀ (skaly,okraje lesov,polia) ⚂⚃⚄| ♻ cicavce,vtáky| ♫ samec | ⚤ skaly,dutiny,hniezda (dravce,bociany)

Rozmiestňovanie a maskovanie diktafónovRealizačná časť a výsledky

Loading map...

1. lokalita línia Drastavica (kód 01DR)

Dátum:

 • 29.8.2021 večer - polnoc
 • 30.8.2021 polnoc - ráno

2. lokalita línia Hadová (kód 02HA)

Dátum:

 • 30.08.2021 večer - polnoc
 • 31.08.2021 polnoc - ráno
 • 31.08.2021 večer - polnoc
 • 01.09.2021 polnoc - ráno (podľa výdrže baterky)

3. lokalita línia Kerling (kód 03KR)

Dátum:

 • 6.9.2021 večer - polnoc
 • 7.9.2021 polnoc - ráno

4. lokalita línia Sitno (kód 04ST)

Dátum:

 • 7.9.2021 večer - polnoc
 • 8.9.2021 polnoc - ráno
 • 8.9.2021 večer - polnoc
 • 9.9.2021 polnoc - ráno (podľa výdrže baterky)

5. lokalita línia Strela, Tri kamene (kód 05STK)

Dátum:

 • 3.10.2021 večer - polnoc
 • 4.10.2021 polnoc - ráno

6. lokalita línia Rybník, Stará hora (kód 06RB)

Dátum:

 • 5.10.2021 večer - polnoc
 • 6.10.2021 polnoc - ráno

7. lokalita línia Priesil (kód 07PR)

Dátum:

 • 12.10.2021 večer - polnoc
 • 13.10.2021 polnoc - ráno

8. lokalita línia Pukanec, Tatiar, Agraš (kód 08PU)

Dátum:

 • 18.10.2021 večer - polnoc
 • 19.10.2021 polnoc - ráno

Spracovanie nahrávok

Niekoľko výpočtov čo všetko treba spraviť.

 • kopírovanie nahrávok z diktafónov na disk počítača celonočnej nahrávky (napríklad 12h) trvá 6 minút
 • rozlamovanie veľkej nahrávky na hodinové, jedna celonočná nahrávka tiež približne 6 minút
 • príprava adresárov a podadresárov, súborov pre textové poznámky pre každý diktafón pre jednu lokalitu a rozkopírovanie pre každý diktafón danej noci a prehľadnej tabuľky za jednu lokalitu ale všetky použité diktafóny trvá 1h
 • spracovanie
  • softvér Audacity
   • načítanie jednej hodiny a priblíženie sa na 30 sekúnd na jednu obrazovku trvá 3 minúty
   • prehliadanie jednej hodiny a robenie si zápiskov do textového súboru a excel tabuľky trvá priemerne 10 minút (noc bez záznamov 5minút ranné šera alebo veľa zápisov aj 20 minút)
   • zápis výsledkov do databázy z textových poznámok, zakreslenie zistených teritórií sov z excel tabuľky a poznámok za jednu noc asi 1h


v našom projekte mám použitých 10 diktafónov počas 10 rôznych nocí:


 • kopírovanie 10h
 • rozľamovanie 10h
 • príprava adresárov, textov pre poznámky a excel tabuľky za celú noc pre všetky použité diktafóny 10h
 • spracovanie Audacity (1200 nahraných hodín)
  • načítanie všetkých 100 nocí je 60 hodín
  • prehľiadanie a spracovanie 200 hodín
  • zápis výsledkov a teritórií 100 hodín

spolu 1590 hodín (cca 199 človekodní)


Pozri aj